Om mig

Jeg arbejder med individuelle samtaler og terapi.

Min erfaring som psykolog har jeg fra kommunalt regi og som selvstændig psykolog, med fuldtidspraksis siden 2019. Jeg har den ene fod i arbejdspsykologien, hvor jeg igennem mange år har arbejdet med medarbejdere, som oplever mistrivsel i arbejdet – det kan handle om stress, omsorgstræthed, samarbejdsproblemer, mobning eller problemer med at finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Den anden fod har jeg i den kliniske psykologi, hvor jeg har erfaring med at arbejde med problematikker som angst, depression, sorg, livskriser og relationsproblemer.

Terapeutisk udgangspunkt

Det er ud fra et psykodynamisk grundlag, at jeg primært arbejder og forstår mennesker samt de problemer eller udfordringer, de kommer med. Jeg anvender dog også elementer fra andre terapiretninger, især fra compassionfokuseret psykoterapi, men også fra kognitiv- adfærdsterapi og eksistentiel psykoterapi

I psykodynamisk psykoterapi arbejder man med bevidste og ubevidste processer, hvor følelser og relationer bringes i fokus. Det forsøges at skabe indsigt og forståelse for sig selv og de vanskeligheder, man har, i lyset af ens historie og tidligere erfaringer.

I compassionfokuseret psykoterapi arbejder man med at styrke og udvikle evnen til compassion, som er en særlig form for medfølelse. Den er særligt rettet mod at udvikle selv-medfølelse og egenomsorg hos mennesker, der har en tendens til at opleve skam og selvkritik.