Jeg tilbyder

Samtaler

Jeg tilbyder samtaler, der tager udgangspunkt i det, som du kommer med. Selvom to mennesker henvender sig med den samme problemstilling, så kan der være forskellige årsager til den og også forskellige veje ud af den, ligesom vi mennesker er forskellige. Vi skal derfor sammen finde ud af, hvilket forløb og hvilken form og metode, der passer bedst til dig.

Forløb

Jeg tilbyder både korterevarende og længerevarende terapiforløb. Ved korte forløb arbejdes der med fokus på afgrænsede temaer, hvor der i de længerevarende forløb arbejdes med fokus på grundlæggende personlige temaer.

Pris

Individuel terapi: 950 kr. (50 min)